> Prepishi.com > Университети > Стара загора > Тракийски университет
Вход
Регистрация
Потребител:

Парола:

Подобни университети

Вижте още

РекламаТракийски университет (град Стара загора)
Адрес: Стара Загора, Стара Зaгора 6000, Студентски град

Преподаватели
Ангел Воденичаров
Антон Маринов, преподавател по Социални дейности
ас. А. Златева, преподавател по Изобразително изкуство
ас. Гергана Тодорова-Маркова, преподавател по Педагогика
ас. инж. Мима Трифонова, преподавател по Информационни технологии
ас.д-р Юлиан Ананиев, преподавател по Обща и клинична патология
В. Шарланова, преподавател по Гражданско образование
Вера Баракова, преподавател по Мониторинг
Веска Йорданова
Веска Шошева, преподавател по Специална педагогика
Гл. ас.. Т.Танева, преподавател по Детска и юношеска психология
д-р Г. Саров, преподавател по Социология на интимните отношения
д-р Искра Ненчева, преподавател по Международна търговия - борси и тържища
д-р Таня Танева
д-р Франсис Уолтън, преподавател по Психологически аспекти на педагогическия процес
Димитрина Гундашева, преподавател по Патофизиология
Димитричка Димитрова, преподавател по Фармакология, токсикология и обща терапия
Димо Гергинов, преподавател по Хранене
Доц д-р Венета Кацарска
доц д-р Иванка Николова
доц Красимира Бенкова, преподавател по Правни науки
доц. Валентин Стоянов, преподавател по УНГ
Доц. Георги Иванов
Доц. д-р Л. Василева, преподавател по Регионално развитие
доц. д-р Ст. Георгиева, преподавател по Педагогика на музикалното възпитание в ДГ
Доц. д-р Цонка Каснакова, преподавател по Гражданско образование
Доц. Д-р. Илиана Мирчева, преподавател по Философия за деца
Доц. Жанета Стойкова
доц. Кацарска, преподавател по СОП
доц. Мирослава Петкова, преподавател по Психология
Доц. Младенова, преподавател по Епидемиология
доц. Петкова, преподавател по Психология
Доц. Пешка Коркинова
Доц. Стефка Динчийска, преподавател по Андрагогика
доц. Христо Стоянов, преподавател по Избори и избирателни системи
доц.д-р Геренова, преподавател по Медицинска етика
доц.Иван Манчев
доц.Мария Видева
доц.Мирослава Петкова, преподавател по Психология
доц.Нели Грозева
Доц.Спаска Станилова, преподавател по Социално и здравно законодателство
Елена Желева, преподавател по Сестрински и акушерски грижи
Ж. Манев, преподавател по Макроикономика
Здравка Атанасова, преподавател по Сестрински и акушерски грижи
Иван Зарков, преподавател по Вирусология
Илиана Ангелова
Кирил Добрев, преподавател по Анестезиология и реанимация
Крeмена Митева, преподавател по Сестрински и акушерски грижи
Красимира Мутафчиева
л.ас.Василева, преподавател по Регионално планиране
Лилян Сотиров, преподавател по Частно животновъдство
Мариана Богданова, преподавател по Аспекти на моделирането при математическата подготовка в ДГ и 1-4 клас
Мария Сизова, преподавател по РПРСР
Надежда Иванова, преподавател по Сестрински и акушерски грижи
Николай Цандев
огданова
озанов
Петко Джелебов, преподавател по Патофизиология
проф. дсн Г. Петков, преподавател по Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите
Радослав Славов
Росен Димитров
Румен Ройдев, преподавател по Ветеринарна хирургия
Румяна Мутафчиева
С. Георгиева, преподавател по Музика
Т. Динчийска
Таня Танева, преподавател по Организационно поведение
Цветан Чапръзов
Цонка Каснакова, преподавател по Гражданско образование