> Prepishi.com > Университети > Варна > ВСУ "Черноризец Храбър"
Вход
Регистрация
Потребител:

Парола:

Подобни университети

Вижте още

РекламаВСУ "Черноризец Храбър" (град Варна)
Адрес: Варна, к.к. "Чайка", Варна 9007

Преподаватели
Ангел Порязов, преподавател по Организация и технология на управлението
ас. Спасова
Борис Минчев, преподавател по Детска психология
Боян Станков, преподавател по Криминология
В. Тодоров, преподавател по Инономика
Валери Стоянов, преподавател по Организационн психология
Владимир Чуков, преподавател по История на политическите идеи
Галя Герчева
Георги Калагларски
Георги Попов
гл. ас. д-р М. Лечева, преподавател по Управление на полицията
гл. ас. д-р М. Темелкова, преподавател по Контролинг
гл. ас. д-р Р. Жекова, преподавател по ЕС и НАТО на Балканите
Грета Дерменджиева
д-р А. Георгиев, преподавател по Европейско политическо сътрудничество и интеграция
д-р Сн. Овчарова, преподавател по Управление на човешките ресурси
Дария Михалева, преподавател по Стоманобетон
Димитрина Милкова
доц. Ангел Порязов
доц. Бойчев, преподавател по Етика
доц. д-р Г. Калагларски, преподавател по Регионална журналистика
Доц. д-р Бодурова, преподавател по Организационно поведение
Доц. д-р В. Иванова, преподавател по Финанси на предприятието
доц. д-р В. Христов, преподавател по Разузнавателна защита на конституционния ред
доц. д-р В.Стоянов, преподавател по Организационна психология
доц. д-р Владимир Царески, преподавател по Международна икономика
доц. д-р Г. Маринов, преподавател по Маркетинг
Доц. д-р Димитрина Милкова
доц. д-р Е. Керемидарска, преподавател по Етнопсихология
Доц. д-р И. Якимова, преподавател по Икономика на прехода
доц. д-р Николов, преподавател по Управление на човешките ресурси
доц. д-р О. Радев, преподавател по Компютърно право
доц. д-р П. Петкова, преподавател по Клинична психология
доц. д-р С. Овчарова
Доц. д-р Сн. Овчарова
доц. д-р Стефан Стефанов, преподавател по Международна икономика
доц. д-р Таня Парушева, преподавател по Културен туризъм
доц. д-р Тодор Недев
доц. д-р Цветанка Стоенчева, преподавател по Публични финанси
доц. д-р. Бойчо Бойчев, преподавател по Етика
доц. М. Марков
доц. Никифорова, преподавател по Психология на управлението
Доц. Петър Нешев
доц.д-р Владимир Царевски, преподавател по Международни финанси
д–р Нели Тризлова, преподавател по Теоретична механика
Екатерина Матеева, преподавател по Семейно и наследствено право
Елена Керемидарска, преподавател по Етнопсихология
енова, преподавател по Социология
Желязко Стоянов, преподавател по Философия
Иван Димов, преподавател по Макроикономика и Микроикономика
Йонко Кунчев, преподавател по Криминалистическа тактика
Йосиф Илиев
Калоян Смилков, преподавател по Политическа антропология
Л. Каракашева, преподавател по Инономика
Любен Сиврев, преподавател по Промишлена архитектура
Людмила Стоянова
Мартин Джуров, преподавател по Психология на личността, социална и организационна психология
Мастис Хаджолян
Милен Димов
Надежда Стаменкова, преподавател по Психологически измервания
Нина Дюлгерова
Павел Александров, преподавател по Диференциална психология
Павлина Петкова, преподавател по Клинична психология
Петко Кипров, преподавател по Наказателно право
Петър Христов, преподавател по Теория на риска и безопастността
прoф. Куков, преподавател по Гражданско право
Проф. Анна Недялкова, преподавател по Управление на човешките ресурси
Проф. А. Атанасов, преподавател по Методи за набиране и анализ на данни при теренни изследвания
Проф. Д-р Б. Неделчева, преподавател по Търговско право
проф. д-р Димитър Дамянов, преподавател по Управление на риска на проекти
проф. д-р П. Бодурова, преподавател по Стратегическо управление
проф. д-р П. Порязов, преподавател по Основи на публичната администрация
проф. д-р Павел Павлов
Проф. д-р Р. Йорданова, преподавател по Реторика
проф. д-р. Д. Конакчиев, преподавател по Регионална икономика
проф. д. ик. н. Ангел Мирчев, преподавател по Контролинг
проф. д. ик. н. Анна Недялкова, преподавател по Глобализация
проф. д. ик. н. Йосиф Илиев
проф. д. пс. н Х. Силгиджиян, преподавател по Психология на развитието на възрастни
Проф. Д.и.н. Анна Недялкова, преподавател по Глобализация и постиндустриално общество
Проф. д.ик.н. Иван Димитров Димов, преподавател по Макроикономика
проф. д.т.н. Горан Горанов, преподавател по Политика и публична власт
проф. дин. Огн. Хрисимова, преподавател по Политически теории и практики по закрила на правата на гражданина
проф. Илия Илиев, преподавател по Управление на корпоративната сигурност
проф. Л. Каракашева, преподавател по Международен маркетинг
проф. Матеева, преподавател по Право на Европейския съюз
проф. Н. Йосифов, преподавател по Осигурително право
проф. Недялкова, преподавател по Търговски пазари
проф. О. Хрисимова, преподавател по Доктрини и политики за правата на човека
проф. П. Павлов, преподавател по Основи на публичната власт
проф. С. Хрелев, преподавател по Териториално устройство
Ралица Жекова, преподавател по Диференциална психология
Росица Янлъзова, преподавател по Английски език
С. Ракитина
С. Цанков, преподавател по Статистика
ст. ас. Даниела Попова, преподавател по Управление на ресторантьорството
Стефан Терзиев, преподавател по Електротехника
Теодора Бакърджиева
тодор илиев, преподавател по Строителни материали
ютов